Advocatenkantoor van Essen

.

Mr E.M. van Essen, advocaat, gevestigd te Woerden aan de Joh. Jongkindstraat 12, 3443 HT, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Joh. Jongkindstraat 12
3443 HT te Woerden

www.advocatenkantoorvanessen.nl
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0348- 418559

Mr E.M. van Essen is de functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor van Essen, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0348- 418559.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mr van Essen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze aan haar verstrekt. De belangrijkste persoonsgegevens die wij gebruiken en/of verwerken zijn Uw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, E-mailadres en overigens zaaksafhankelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mr van Essen verwerkt de gegevens teneinde de met u overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren c.q. de overeengekomen diensten te leveren en u tevens in dat verband te kunnen bellen of e-mailen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mr van Essen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Mr van Essen gebruikt onder andere de volgende computerprogramma’s en -systemen: o.a. Microsoft, Gmail, Windows Word, Word Press, Excel, Kleos.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mr van Essen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens dienen en om, bij inname van nieuwe opdrachten, te kunnen controleren of de hulpvraag niet een tegenstrijdig belang heeft met eerdere zaken. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • Persoons, adres en telefoongegevens van cliënten: onbepaald
  • dossiers (stukken, documenten, correspondentie, adviezen) 7 jaar of zoveel langer als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mr van Essen verstrekt Uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een daarmee verband houdende (wettelijke) verplichting. Er worden geen cookies of vergelijkbare technieken gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om Uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand of anderszins naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Mr van Essen wijst erop dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Mr van Essen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze verklaring geldt met inachtneming van de algemene voorwaarden van Mr van Essen.

Deze verklaring treedt op 15 juni 2018 in werking.

Advocatenkantoor Woerden van Essen 340x510

Stel hier uw vraag

Vul hier uw naam in

Type hier uw emailadres

Invalid Input

Vul hier de code in Invalid Input

Invalid Input

Lid van o.a.
Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (VFAS)