Advocatenkantoor van Essen

.

Samen naar een oplossing

Ben je op zoek naar een mediator in Woerden die, met oog op de lange termijn, samen met u in goed overleg tot juridische en praktische afspraken komt? Schakel Mr Elleke van Essen in als vFAS-scheidingsmediator om onder haar leiding afspraken te maken en deze vast te leggen. Eigen en gezamenlijke inbreng van beide partijen staan centraal en beslissingen worden in goed overleg genomen.

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar die kan helpen om een praktisch en/of juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger voor een partij, zoals een advocaat en zal geen oordeel geven, zoals een rechter. Bij mediation staat de eigen, gezamenlijke, inbreng van beide partijen centraal en worden beslissingen in goed overleg genomen, terwijl ingeval van procederen de beslissing aan de rechter is.

Wat doet een mediator?

Bij mediation in familiezaken is de gezamenlijke verbinding c.q. de wens om samen tot een oplossing te komen, een centraal uitgangspunt. Als eerste denk je bij familiezaken aan echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap of het uit elkaar gaan van partners. Andere onderwerpen welke heel goed door mediation kunnen worden opgelost zijn een wijziging van een zorgregeling voor kinderen of alimentatie. Je ontvangt van mij, als neutrale mediator op het vlak van familierecht, informatie, antwoord en waar nodig advies op je vragen. Op basis van de eigen, gezamenlijke, inbreng worden dan beslissingen door jullie, onder mijn leiding, genomen.

Als bijvoorbeeld ouders uit elkaar gaan, wordt een invulling van de zorgregeling besproken en de gemaakte afspraken -ook over kinderalimentatie en de hoofdverblijfplaats- vastgelegd in een ouderschapsplan.
Naast de scheiding komen ook onderwerpen aan de orde als de aanspraak op de woning, verdeling van het vermogen c.q. schulden, partneralimentatie en het maken van afspraken over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
De afspraken worden in een convenant vastgelegd.

Nadat de overeenstemming is bereikt, zal ik als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap de zorg voor de formele afhandeling door de procedure bij de Rechtbank verzorgen.

Hoe lang duurt een mediation traject?

De duur van een mediation traject is afhankelijk van de mate van conflict of ruzie en het vermogen om samen tot een oplossing te komen. Het is belangrijk ruimte te creëren voor het maken van weloverwogen keuzes. De ervaring leert dat drie tot vijf gesprekken meestal voldoende zijn.

Voordelen mediation:

  • Jij beslist zelf en niet de Rechtbank
  • De doorlooptijd kan, naar keuze, korter zijn
  • De kosten zijn veelal lager

Wat kost mediation bij echtscheiding?

Ieder mediationtraject is anders en dus maatwerk. Vantevoren kan een ruwe schatting van de tijdsinvestering worden gemaakt maken. Afspraken over een (gespreide) betaling van de kosten en het daarvoor in rekening te brengen uurtarief zijn vanzelfsprekend. Er wordt geen opslag voor kantoorkosten in rekening gebracht.

Kosten voor juridische hulp zijn dus vooral afhankelijk van de bewerkelijkheid van het vraagstuk waarvoor mijn hulp wordt ingeroepen.

Wanneer uw inkomen daar aanleiding toe geeft verleen ik, in een beperkt aantal gevallen, door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informatie hierover kun je lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Advocatenkantoor Woerden van Essen 340x510

Stel hier uw vraag

Vul hier uw naam in

Type hier uw emailadres

Invalid Input

Vul hier de code in Invalid Input

Invalid Input

Lid van o.a.
Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (VFAS)